A könyvviteli szolgáltatáson belül egy
speciális szakterületté nőtte ki magát a bér- és munkaügy.

Szerteágazó ismeretanyagával magas szinten képzett kollegáink oldják meg a vállalkozások ez irányú igényeit.

A feladat az alábbi területekre terjed ki

Havi bérszámfejtés elkészítése
Bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése
Önkéntes nyugdíjpénztári bevallások elkészítése
Adatszolgáltatások teljesítése
Munkavállalók törzsadatainak nyilvántartása
Jövedelmekkel, járulékokkal kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatás
Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése
Munkavállalók törzsadatainak nyilvántartása
Fizetendő adók és járulékok listájának elkészítése a bérszámfejtés adataiból
Igény szerinti munkaügyi nyilvántartások, statisztikák
Biztosításra kötelezettek bejelentése illetve kijelentése elektronikusan az NAV rendszerébe
Megbízási díjak, tagi kivétek, osztalék, egyéb juttatások számfejtése
Hiányzások, szabadságok és jelenléti ív alapján a főállású dolgozók aktuális havi bruttó bérének számfejtése
Béren kívüli juttatások elszámolása, nyilvántartása
Kilépő dolgozók leszámoltatása, a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos, előírt igazolások kiadása
A betegszabadság idejére járó – a társaságot terhelő – ellátások számfejtése
Évi rendes szabadságok megállapítása, nyilvántartása
Táppénzek, Gyed ügyintézése
Adóellenőrzés esetén a cégképviseletet
Az ellenőrzési jegyzőkönyv észrevételezését
Szakmai közreműködést a határozatok esetleges fellebbezésében
A cég képviseletét másodfokon

Könyvelés

A megfelelő minőségben végzett könyvelés biztosítja minden vezetőnek azokat az információkat, amik a mindennapokban és hosszútávon is átláthatóvá teszik a gazdaság működését.

Adószakértői tanácsadás

Partnereink rendelkezésére állunk hazai és nemzetközi adózási kérdésekben. Segítünk az igénybe vehető adókedvezmények meghatározásában, azok alkalmazásának bevezetésében, az adófizetés optimalizálásában.